„Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym,

wyjątko­wym i niezastąpionym.”(Phil Bosmans)

 

Nasze dzieci cechuje nieograniczona ciekawość i chęć poznawania otaczającego ich świata - przedmiotów, zjawisk oraz sytuacji. Szukanie odpowiedzi na nurtujące je pytania są często zarówno dla rodziców, jak również dla opiekunów wielkim wyzwaniem. Nasi podopieczni są dla nas najważniejsi – jesteśmy z nimi i dla nich!

 

 

W KRUSZYNKACH znajdujemy czas na wszystkie aktywności jakimi dzieci powinny być stymulowane            w ciągu dnia -  jest czas na zabawę, rozmowę, malowanie, rysowanie, szaleńcze śpiewy i harce, ćwiczenie wyobraźni, czytanie bajek, wspólne posiłki oraz na odpoczynek. Stwarzanie stałego rytmu dnia pomaga dzieciom zaspokoić ciekawość poznawczą, zaobserwować zmiany, jakie zachodzą w otaczającym je świecie, ale przede wszystkim dają im poczucie bezpieczeństwa i stałości.

 

W pracy wychowawczej wspieramy rozwój społeczna - emocjonalny, poznawczy, ruchowy. Naszym najważniejszym celem jest nauczenie dzieci pracy w grupie aby wspierać i rozwijać w nich umiejętności komunikacyjne. Co więcej każdy Maluszek ma szansę zaistnieć i zostać doceniony zarówno przez opiekuna, jak również przez rówieśników, co zdecydowanie pomaga w budowaniu poczucia własnego „ja”.

 

Pragniemy ponadto rozwijać w dzieciach samodzielność – każdy Maluszek w naszej placówce jest traktowany indywidualnie,  a wymagania i oczekiwania opiekunów są dopasowane do predyspozycji wiekowych oraz zdolności każdego dziecka.