Wszystkie nasze pakiety są pakietami miesięcznymi (kalendarzowo) do zrealizowania w godzinach otwarcia placówki. 

Dla miejsc komercyjnych:

 

Opieka całodzienna :

*1250 zł - opłata stała 

* 500 zł bezzwrotne wpisowe

*200 zł opłata za wyżywienie - odliczenia przy nieobecnościach

*zniżka dla rodzeństwa 

 

*Czesne jest wpłacane na konto ŻŁOBKA do 5-tego dnia każdego miesiąca.