Opłata czesnego to opłata miesięczna  - miesiąc kalendarzowy

                                                                                              

*  1600 zł - opłata stała 

*  800 zł bezzwrotne wpisowe

*  22 zł opłata za wyżywienie  dzienne - odliczenia przy nieobecnościach

*  zniżka dla rodzeństwa

 

 

PAKIET POŁÓWKOWY

 

* 800 zł - opłata za opiekę w godzinach 7:00- 12:00

* 400 zł bezzwrotne wpisowe

* 15 zł opłata za wyżywienie  - odliczenia przy nieobecnościach

 

 IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

* dwie duże sale wyposażone w zabawki ( na max 20 dzieci)

* szatnia

* kuchnia 

* łazienka

Kwota wynajmu to 200 zł/1 h uroczystości . Istnieje mozliwość korzystania z ogrodu oraz zabawek ogrodowych  - 250 zł/1 h uroczystości.

 

Rodziece dzieci uczęszczajacych do placówki w ramach wykupionych miejsc przez Urząd Miasta st.

Warszawy ponoszą tylko opłatę za wyżywienie .

 

 

*Czesne jest wpłacane na konto PUNKTU OPIEKI do 5-tego dnia każdego miesiąca.