Opłata czesnego to opłata miesięczna   - miesiąc kalendarzowy

 

Opieka całodzienna :

*1250 zł - opłata stała 

* 500 zł bezzwrotne wpisowe

*14 zł opłata za wyżywienie  dzienne - odliczenia przy nieobecnościach

*zniżka dla rodzeństwa 

 

*Czesne jest wpłacane na konto ŻŁOBKA do 5-tego dnia każdego miesiąca.